logo

Bezuidenhout Begroot

Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 25 likes en is daarom niet geselecteerd voor de stemfase van Bezuidenhout Begroot.

Verkeersluwe Theresiastraat

Door: Piet Hein
26 maart 2020
Gemeente Den Haag | 5 jun. 2020, 09:00

Dit plan heeft de haalbaarheidscheck niet gehaald. De herinrichting van de Theresiastraat is onderdeel van het project "herinrichting Bezuidenhout Fase 3". Dit plan wordt dus al uitgevoerd.

Door de Theresiastraat verkeersluw te maken en het doorgaande verkeer te weren kan het een veilig en aantrekkelijk winkelgebied worden.

Maak deTheresiastraat verkeersluw door (een combinatie van): eenrichtingsverkeer, versmallen, bredere trottoirs, plantenbakken, klinkers in plaats van asfalt, meer groen, etc. De Theresiastraat hoeft geen doorgaande straat te zijn, omdat daar veel geschiktere straten voor zijn in onze wijk; Bezuidenhoutseweg, Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade. Ook busverkeer zou ik door deze grotere straten laten gaan. 

Argumenten

Argumenten voor

Piet Hein | 26 maart 2020 12:17

Het plan is voor alle bewoners en bezoekers van Bezuidenhout, behalve voor het doorgaande verkeer.

Verder wordt opgemerkt dat er reeds een herinrichtingsplan is, maar dit geldt slechts ten aanzien van Bezuidenhout-Oost en niet voor het deel van de Theresiastraat in Bezuidenhout-Midden. Dit plan ziet ook op het deel van de Theresiastraat in Bezuidenhout-Midden.Mariette | 26 maart 2020 17:06

Met name de bus veroorzaakt veel (stank en versperring) overlast en doordat het asfalt is rijden auto's loeihard. Er zijn veel te weinig zebra's of stoplichten. Volg voorbeeld herinrichting Frederik Hendriklaan! Dan komt de Theresiastraat eindelijk in oude glorie terug (voor 3 maart 1945)Robin | 27 maart 2020 14:59

Iedere bewoner van Bezuidenhout komt op de Trees en is gebaat bij een verkeersluwe straat. Beste plan wat ik heb gezien.mark | 28 maart 2020 10:41

De Theresiastraat zou een richtingsverkeer moeten worden. Maak fiets stroken. Bussen zorgen voor veel gevaarlijke situaties doordat ze veel te hard rijden, en door het haasje-over met de fietsers. Meer oversteekplaatsen, meer groen.Minke | 28 maart 2020 10:44

De Theresiastraat is een straat waar veel mensen samenkomen maar ook vrij lelijk ingericht. Elke verandering en toevoeging van groen is voor iedereen meer dan welkom. Aandacht voor de winkelpuien en aankleding zou ook goed meegenomen kunnen worden. Minder auto's vergroot ook het plezier in het winkelen en zorgt ervoor dat er meer mensen komen. Dat is dan ook weer goed voor de detailhandel en horeca.Marcel | 31 maart 2020 12:39

Ik ben bij uitstek voor het veiliger maken van de Theresiastraat. Door 'snelheidsverdwazing' (verkeer dat van de Utrechtsebaan komt), wordt er stelselmatig veel te hard gereden. De HTM bussen rijden veelal te hard omdat ze hun rijschema moeten halen. Prima om die bussen via de Bezuidenhoutseweg te laten rijden. Niet over Van Stolberglaan want dat is ook een racebaan! Voor het veiliger maken van de Van Stolberglaan zou stel ik voor oranje knipperbollen bij de tramovergang te plaatsen (Londen).Pascale | 31 maart 2020 23:03

Goed plan! Theresiastraat kan veel aantrekkelijker en veiliger worden als winkelgebied met bredere stoepen en minder autoverkeer.Piet Hein | 26 maart 2020 12:18

Een veilig en aantrekkelijk winkelgebied is een vooruitgang voor de hele wijk.Els | 26 maart 2020 16:40

Prima, er wordt veel te vaak veel te hard gereden. Maak er een mooi veilig gebied van om te winkelen en voor de horeca gelegenheden. Wel met voldoende parkeergelegenheid.I. | 26 maart 2020 22:15

Doorgaand autoverkeer maakt het gebied onveilig. Auto's zouden wel dichtbij bepaalde winkels moeten kunnen komen, opdat de winkels hun klandizie niet verliezen, misschien aan een achterzijde of stapvoets rijden weg? (Rijswijk centrum?). Een bus zorgt voor levendigheid, ik zou die bus wel laten rijden, minimaal wat essentiële haltes laten behouden. Bushaltes floreren bij aanwezigheid van andere activiteiten. Ook sociale veiligheid. Geen funshoppen! Veel fietsbeugels! (voor tijdens winkelbezoek).Rik | 27 maart 2020 08:35

Erg goed plan, met name de hoge snelheid waarmee sommige auto’s door de straat heen gaan is een doorn in het oog, en maakt het als fietser en voetganger minder veilig.

Aangezien 40.000 euro een beperkt budget is en dus niet alle voorgestelde plannen daar in zullen, zouden verkeersveiligheid/snelheidsvermindering voor mij het eerste aangepakt mogen worden.Rik | 27 maart 2020 08:41

Het deel van de theresiastraat tussen de bibliotheek en de eerensplein moet overigens niet vergeten worden. Dit is vaak een racebaan terwijl er wel een voetgangersoversteekplaats bij de school aanwezig is. De “schoolzone” mag duidelijker worden aangegeven.joan | 27 maart 2020 09:39

Het is een racebaan en heel gevaarlijk voor ouderen en kinderen te voet of op de fiets.Robert | 27 maart 2020 17:20

Het is een straat waar vaak te hard gereden word zeker bij de school en kinderdagverblijf en het spaarwaterveld.mark | 28 maart 2020 10:43

Veel van de voorstellen die genoemd worden zitten al in planvorming bij de gemeente.Marijke | 29 maart 2020 15:32

Inderdaad is er veel voor te zeggen om de Theresiastraat wat betreft doorgaand verkeer te ontzien. Het is nu vaak zo druk met auto’s, langzaam verkeer en overstekende voetgangers dat je zowel als automobilist als (brom)fietser overal ogen moet hebben om een ongeluk te voorkomen.Ange | 1 april 2020 17:57

verkeersluw is altijd prettiger.Ook voor de fietsers. Ik denk wel dat voor toegang winkels in de Theresiastraat de bus er door moet kunnen blijven rijden. Veel mesne gebruiken de buis om hier te winkelenArgumenten tegen

Richard | 31 maart 2020 14:26

De herinrichting van de Theresiastraat is onderdeel van het project "herinrichting Bezuidenhout Fase 3". In deze stukken is het al opgenomen: "De Theresiastraat zal in de nieuwe situatie ingericht worden als een 30 kilometer weg." De stukken zijn online in te zien en gedateerd april 2018. Het komt er dus al aan, en heeft de € 40.000 voor de wijk niet nodig.I. | 28 maart 2020 23:54

Ik ben voor, maar volgens mij staat dit idee al voor uitvoering in de steigers en is het al begroot. Of is dat maar een deel van de Theresiastraat?Fred | 2 april 2020 10:43

Waarom geld van dit mooie initiatief gebruiken voor iets dat al in de begroting van fase 3 van de vervanging riool en herinrichting van staten is opgenomen.Rik | 27 maart 2020 08:39

Het weren van stadsbussen lijkt me geen goed plan: ja deze zijn groot en stinken, maar zorgen er ook voor dat er veel activiteit en bereikbaarheid is.

Als de verkeerssituatie zodanig aangepast word dat er minder auto’s doorheen komen, is de bus ook minder een obstakel. Tevens mag ik aannemen dat professionele chauffeurs zich beter aan snelheid e.d. Houden.Robbert | 31 maart 2020 11:01

Ja ik ben niet perse tegen dit plan, maar ik ben van mening dat als je zo plan doorzet er gekeken moet worden hoe de verkeerssituatie is in andere straten van de wijk.
Zo is de Schenkkade al een racebaan momenteel en gevaarlijk, en met meer verkeer wat hier naar toe wordt geleid wordt het natuurlijk niet beter.
Dus ja wel een goed plan, maar ik ben bang dat het probleem dan verplaatst wordt naar andere straten. De Bezuidenhoutseweg zou daarentegen misschien wel meer verkeer aankunnen.Piet Hein | 14 april 2020 16:06

Ik wil graag opmerken dat de hierboven aangehaalde tegenargumenten ten aanzien van de herinrichting zien op het deel van de Theresiastraat in Bezuidenhout-Oost en bij mijn weten niet op de Theresiastraat in Bezuidenhout-Midden.Login om verder te gaanAnnuleren