logo

Bezuidenhout Begroot

Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 25 likes en is daarom niet geselecteerd voor de stemfase van Bezuidenhout Begroot.

Een oase van bloeiende en geurende planten

Door: mark
27 maart 2020
Gemeente Den Haag | 5 jun. 2020, 09:00

Dit plan heeft de haalbaarheidscheck niet gehaald. Dit plan wordt al uitgevoerd op de Karel Reinierzkade, dit is in de ecologische zone.

Het doel van het plan is om op zoveel mogelijk plekken in de wijk de plantenrijkdom te vergroten en meer ontmoetingsplaatsen te realiseren.

Onder wijkbewoners bestaat een grote behoefte om te zorgen voor de natuur, daarom willen we hen de kans bieden om nieuw aan te leggen stroken van (wilde) bloemen, en geurende planten te adopteren. Bewoners, scholen en bedrijven kunnen samen een strook openbaar ruimte zoals een deel van een grasveld, waterkant, berm of border in beheer nemen.Het doel van het plan is om op zoveel mogelijk plekken in de wijk de plantenrijkdom te vergroten. Om kinderen en ouderen meer deelgenoot te maken van de ambitie willen we een aantal keer paar kwartaal workshops organiseren om de mensen meer kennis bij te brengen van de noodzaak om de biodiversiteit te vergroten.

Argumenten

Argumenten voor

I. | 28 maart 2020 23:21

Ecologie is belangrijk in de wijk!mark | 27 maart 2020 15:37

stadstuintjes als gelegenheid voor ontmoeting, verbinding en samenwerking. Uiteraard zien we ook graag dat bedrijven en maatschappelijke organisaties participeren en bijdragen.Minke | 28 maart 2020 10:41

stadstuintjes en groen vergroten het contact met de natuur en daar wordt ieder mens vrolijk van en stimuleert om naar buiten te gaan.Miriam | 11 april 2020 21:42

Ik ben voor want de wijk wordt er mooier van. Langs het slootje aan de Carel Reinierszkade kan een schelpenpad worden aangelegd met bloemperken en kruidentuin. Een goed voorbeeld is het verlengde van deze groenzone in Voorburg
na het fietstunneltje dat onder het spoor door loopt. Dat is een oase waar iedereen graag komt.Argumenten tegen

Fabianne | 28 maart 2020 20:50

Ik ben tegen, hoe leuk het voorstel ook is. Er zijn namelijk bijna geen plekken meer om je hond even te kunnen laten plassen of poepen ( en keurig opruimen ) zonder dat dit op bestrating is. Als de bermen, waterkanten etc ook nog in beheer worden genomen door particulieren, dan krijg je gedonder als je daar je hond uitlaat en blijft er helemaal niets meer over.Login om verder te gaanAnnuleren