logo

Bezuidenhout Begroot

Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 25 likes en is daarom niet geselecteerd voor de stemfase van Bezuidenhout Begroot.

Ondergrondse vuilnis mogelijkheid

Door: Yvonne
1 april 2020
Gemeente Den Haag | 5 jun. 2020, 09:00

Dit plan heeft de haalbaarheidscheck niet gehaald. Het plaatsen van ondergrondse containers valt buiten het budget van € 40.000,-.

Geen meeuwen overlast meer en nette en opgeruimde straten; niemand hoeft z’n afval meer buiten te zetten. Rekening houdend met milieu

Doordat vuilnis aan de straat wordt opgehaald zorgt dit voor opengereten zakken en losse vuilnis op straat. Daarnaast overlast van meeuwen. Zie graag ondergrondse vuilnis mogelijkheid, waarbij rekening gehouden kan worden met afvalscheiding. 
mogelijkheid aan begin 2e Joan Maetsuyckerstraat of op Stuyvesantplein

weg met de rommel en de overlast!


Argumenten

Argumenten voor

Jesse | 6 april 2020 09:12

Heel Bezuidenhout zou aan de ondergrondse vuilstort moeten, het is niet meer van deze tijd om in een stad nog vuilnis op straat te zettenBregje | 15 april 2020 12:27

Ik ben hier ook ontzettend voor! Ik vind het geen gezicht dat elke woensdagmiddag de hele wijk bezaaid ligt met vuilnisresten. En totaal niet meer
van deze tijd!Argumenten tegen

E | 22 april 2020 21:13

Ik ben hier heeeeel erg voor, maar vind het ergens ook jammer als dit budget gaat naar zo'n basisbehoefte...Login om verder te gaanAnnuleren