logo

Bezuidenhout Begroot

Dit plan wordt uitgevoerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd voor de stemfase van Bezuidenhout Begroot.

doorontwikkeling Leefbaarheideffectrapportage

Door: Jonneke
2 april 2020

Met de inmiddels gerealiseerde hoogbouwprojecten de tekorten van diverse voorzieningen (zoals artsen en scholen) actualiseren.

Met de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) heeft Bezuidenhout in kaart gebracht welke voorzieningen gevolgen ondervinden van de extreme hoogbouwplannen. Inmiddels zijn een aantal bouwprojecten voltooid en is het aantal bewoners in Bezuidenhout toegenomen. Met als gevolg oplopende tekorten aan bijv. artsen, speelgelegenheid voor kinderen, scholen, luchtkwaliteit en hoeveelheid groen in de wijk. Om tijdig de nodige maatregelen te nemen de voorzieningen op peil te krijgen of te houden is verdere uitwerking van de LER nodig voor het welbevinden van alle huidige en nieuwe bewoners van Bezuidenhout. 

Argumenten

Argumenten voor

I. | 2 april 2020 17:39

De LER is een mooi gefundeerde basis als referentie voor verdere kwalitatieve ontwikkeling van de wijk. Belangrijk als referentiekader voor partijen van diverse pluimage en bovendien: als ik het goed heb begrepen heeft de LER status, dus alles wat daaraan hangt, hopelijk ook.Casper | 2 april 2020 21:23

Een dergelijke gedetailleerde openbare rapportage is van belang om als bewoners een goede afweging te kunnen maken over plannen van ontwikkelaars en gemeente. Veelal is er alleen gefilterde informatie van de gemeente of ontwikkelaar beschikbaar wat een goede afweging moeilijk maakt. Immers hebben die partijen andere belangen dan bewoners. Belangrijke of zelfs essentieel!Ange | 2 april 2020 14:55

goed plan, op die manier blijft Bezuidenhout aantrekkelijk voor iedereenAd | 2 april 2020 16:33

Ik wilde het kort zeggen, maar dat liet het systeem niet toe.Doen!!Fred | 14 april 2020 21:45

Een zeer goed instrument om aan alle voorschriften die er zijn te voldoen alvorens gebouwd mag wordenMenno | 16 april 2020 17:49

Prima idee. Wel met door iedereen zichtbare actuele data en aannames/rekenregelsArgumenten tegen

Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanAnnuleren